Oddíl Dinosaurus

01/85 ZO ČSOP Dinosaurus

2015 - ???

2015 Cesta tam… bude i zpátky?

Zavítal mezi nás takový drobný, nenápadný, … hobit a byl bo-s, holomek jeden! Zve nás k sobě do Hobitína, vydáme se s ním? Neze-šedivíme nudou? Nebo to bude kraj-ně nebezpečné? To by bylo vážně na pytlík! ☺

2010 - 2014

2010 Konec foglarovské romantiky

Zdaří se nám opět provětrat hlavy na horách? Najdeme nové vhodné prostory pro naši klubovnu? Podaří se nám nalézt bájné místo překypující zlatem? A co na to Joshua Kowalski? I s těmito otázkami jsme se trápily celý rok. Na táboře Bonanza Creek jsme však byli odměněni zlatým nálezem nebývalého rozsahu i poselstvím starého indiánského náčelníka.

Oddíl začíná žít a publikovat fotografie i na všudypřítomném Facebooku (www.facebook.com/oddildinosaurus) a na září usilovně chystáme velké překvapení… Petra – nejmladší z klanu Setničků – posiluje řady rádců, zatímco oddíl vyráží na krásnou 222. pětidenní podzimní výpravu.

2005 - 2009

2005 I prachdílo se podařilo

Na základě skvělých projevených schopností nás oslovil sám čínský ambasador Li-Yak’, že prý potřebuje najít nějaký ztracený předmět. Stopy k němu vedou téměř přes celý svět, jdeme souší, vodou i sněhem - na zimním táboře Shipki La stopujeme Yettiho. Jdeme dokonce též „Zelenou stezkou-Zlatým listem“. Předmět, po němž pase i japonská jakuza, nakonec nalézáme právě v Číně.

To pravé dobrodružství ale teprve začíná - na letním táboře Mandarín musíme jíst hůlkami, vytáhnout se před štábem TV Prima, vyrobit znovu vlajky, sestavit správně magický tangram, správně umíchat střelný prach a zlonosný předmět vyhodit do vzduchu a pro jistotu raději i zakopat! Uf, ale zmákli jsme to!

2000 - 2004

2000 Třetí generace Dinosaurů na obzoru

O jarních prázdninách proběhne podruhé zimní tábor v Krkonoších na Tetřevích boudách. Dinosaurus opět přežívá lyžování, ovšem někteří experti (Jakub „Bublák“ Trubačík) si dokážou pochroumat končetinu při typické zimní dinosauří hře – pěším běhu od Krakonoše k sojce Bonzačce…

Dorůstá další (třetí) dětská generace – 3 sestry (Kateřina „Katy“ Vélová, Lucie „Rybička“ Vélová a Anna „Hvězdička“ Vélová), Hanka Geussová, Michaela Nosková, Michal Voják, Bublák, Petr „Kecvin“ Fiala, Tomáš Klicpera, Pavel „Blešík“ Klicpera, Radek „Řáďa“ Řeháček, Radek Nečásek, Mirek Šerák a další. Rádcové Tibor, Danda, Jana, Katka jsou na počátku středoškolského věku, což u některých (Tibor, Danda) znamená začátek aktivního zapojení se do přípravy schůzek, výprav, táborů.

Letní tábor Modrá planeta 2000 je orientován jako sci-fi (viz exponát řídící pult kosmické lodi a krásné tašky s vynikajícím schématem lodi Cerastella od Rybičky), motivem byla záchrana Země – Modré planety.

1995 - 1999

1995 Zlatý čas (Dinosaurů druhé generace)

Celoroční hra probíhá ve středověku, využívají se i uličky a zákoutí Starého města, vedoucí Gizela a Rosnička v rolích tvůrců herního scénáře studují stohy literatury… V létě na tvrzi Goodwille definitivně porážíme černé rytíře a nebe je bez mráčků. Parta dětí a vedoucích láká nové členy a externí spolupracovníky. Už zdaleka nejsme jen v centru Prahy.

1990 - 1994

1990 Je nás hodně

Změněná společenská situace, mění se zájmy dětí a rodin.

V oddíle již není jedna „hlavní“ školní třída či alespoň věková skupina. Členíme tedy program (od prvňáků po deváťáky), začínáme jezdit na družinové výpravy místo oddílových (neplaší se tak v lese zvěř…)

Ve svobodných časech pak organizován první tábor, na němž se nemusela předstírat socialistická výchova a který byl plně věnován ochraně životního prostředí – Terra Accita (1990). Tento tábor je poslední na tábořišti u Mastníka, navíc i poslední před prvním rozdělením oddílu.

1984 - 1989

1984 Narozeniny

Dinosaurus se narodil v září 1984.

Mladíci Tomáš „Giordano“ Beránek a Erik „V. H.“ Geuss, kteří byli nespokojeni s předchozím vedením oddílu Brontosaurus v přepolitizované pionýrské skupině na Pankráci, věřili a cítili, že Staré Město má nejen poškozené životní prostředí, ale i velice zajímavé obyvatele (rodiče, kteří se věnují svým dětem), a na školách pak originální pedagogy.

Trefili se šťastně, naslepo a napoprvé, neboť při své první „náborové“ návštěvě školy v Masné 13 narazili na úžasnou třídu 3.A úžasné paní učitelky PaedDr. Olgy Černohorské. Olga se pak stala velkým příznivcem a dobrým duchem spolupráce s oddílem.

A třetí A, z níž do oddílu vstoupila většina dětí, se stala základem oddílu, který nabídl přitažlivý a originální přírodovědně-ekologický program.

V průběhu roku přichází Ivana „Džonka“ Johnová (dnes Řeháčková), s oddílem pomáhá Miluše Geussová, Martin Motl a další přátelé. Jako úplně nový rádce začíná v průběhu prvního školního roku třináctiletá Gizela Geussová.