Oddíl Dinosaurus

01/85 ZO ČSOP Dinosaurus

O nás

Jsme přírodovědně-ekologicky zaměřený oddíl pro děti a mládež „ve věku základní školy“ z celé Prahy. Vznikli jsme již v roce 1984 a máme za sebou již mnoho let úspěšné činnosti. Scházíme se jednou týdně na pravidelných družinových schůzkách. Program zaměřený na přírodu a ekologii probíhá v klubovně nebo venku (hřiště, parky,…), hrajeme hry, děti se učí orientaci v mezilidských vztazích, chodíme plavat, zpíváme písničky…

Jednou za měsíc pořádáme víkendovou výpravu do přírody, kde děti hravou formou poznávají přírodu a její zákonitosti, a osvojují si další dovednosti.

Výpravy jsou vlastně jakousi přípravou na dvou až třítýdenní tábor na „zelené louce“, který bývá většinou na přelomu července a srpna. Jeho náplní je celotáborová hra – soutěže, noční hry, koupání, slavnostní táboráky a spousta dalších zajímavostí. Na táboře musí každý ukázat, že se dokáže postarat nejen sám o sebe – udržování pořádku ve stanu, praní prádla, ale také že umí a chce přiložit ruku ke společnému dílu při stavění stanů, přípravě dřeva, vaření, přípravě programu k táboráku,…

Většina dětí je v oddíle řadu let, z některých se stávají rádcové (instruktoři) a posléze vedoucí.